24.6.2019 Dnešním dnem byly zahájeny práce na souvislé opravě silnice III/4687 mezi Darkovem a Stonavou na Karvinsku v celkové délce 2 370 m. V rámci stavby dojde k opravě poruch na silnici vzniklých působením důlní činnosti.

Způsoby opravy:

  • Technologie silnice: frézování hl. 90mm, lokální vysprávky ACP 16+ tl. 50mm, ACL 16S tl. 50mm, ACO11+ modifikovaný tl. 40mm.
  • Technologie sanace střihů - důlní škody: frézování na šíři 30-50cm z již celoplošně odfrézované úrovně do hloubky 70mm, ACP 16+ tl. 70 mm
  • Napojení místních komunikací je realizováno ACO 11+ průměrné tl. 50mm.
  • Technologie v zastávkách BUS: ACP 16S tl. 50mm, geomříž, ACL 16S tl. 50mm, ACO 11S modifikovaný tl. 40mm.

 

Rovněž budou realizovány výměny obrub, zřízení nových vpustí a napojení, výškové úpravy armatur, zřízení krajnice a obnova vodorovného dopravního značení.

 

Termín realizace: 24.6. – 21.9.2019

Stavba bude financována se spoluúčastí OKD, a.s. (70% OKD, 30% SSMSK)

 

Stavba bude probíhat převážně za částečné uzavírky úseku na pohyblivé pracovní místo, operativně bude doprava řízena kyvadlově mobilní semaforovou soupravou. Pokládka asfaltové povrchu v termínu cca 19.8.-31.8. si vyžádá úplnou uzávěru části úseku s objízdnou trasou vyznačenou po silnicích I/67, II/475, III/4749 a III/4687.

 

Místo stavby