20.6.2019 Aktuálně prováděné práce:

  • Provoz po provizorní komunikaci a objízdných trasách.
  • Odfrézována vrchní vrstva stávajícího živičného krytu vozovky.
  • Provedeny nové kanalizační šachtice pro odvodnění vozovky a napojení na kanalizaci.
  • Dokončení protlaků pro sítě pod silnicí.
  • Úprava podkladních vrstev silnice v místě jejího rozšíření.
  • Provádění středového ostrůvku okružní křižovatky a přechodů pro chodce.
  • Kladení nových obrubníků.
  • Provádění sítí nového veřejného osvětlení.
  • Provádění spodní stavby chodníku a cyklostezky.