17.6.2019 Informace o průběhu stavby: „Stavební úprava ploch Halaškova náměstí a náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou“ ke dni 13.6.2019.

V rámci uvedené stavby dojde k rekonstrukci silnice III/4405 v Městě Budišov nad Budišovkou v km cca 10,291

  • 10,674, v úseku délky cca 383 m v prostoru od křižovatky s MK Hřbitovní po křižovatku se silnicí II/443.

 

Od 16.5.2019 provedeno v rámci rekonstrukce silnice:

  • dokončuje se realizace přeložky kanalizace v tělese sil. III/4405, včetně přípojek
  • provedení sanace podloží v tl. 50 cm v části komunikace v km 0,200 – 0,300 prac. staničení
  • pokládka silničních betonových obrubníků oboustranně v km 0,200 – 0,310