13.6.2019 na stavbě bylo provedeno:

  • aplikace spojovacího postřiku a pokládka vrstvy SMA 8S v tl. 40 mm na celém úseku SO 10, včetně úpravy spár a spojů
  • dokončovací práce – zpevnění vjezdů, úklid staveniště