13.6.2019 Na stavbě probíhají tyto práce:

  • bednění a armování jednotlivých sekcí základu OZ, betonáž jednotlivých sekcí základu OZ – sekce 13 - 17
  • bednění a armování jednotlivých sekcí dříku a římsy OZ, betonáž jednotlivých sekcí dříku a římsy – sekce 13 – 17
  • izolační nátěry rubu a líce OZ – sekce 13 – 17
  • zásyp opěrné zdi vhodným materiálem do úrovně sil. pláně a jeho zhutnění v úseku km 0,100 – 0,050
  • násyp konstrukčních vrstev vozovky ŠD v úseku km 0,100 – 0,050
  • pokládka kamenných obrubníků a kostk. dvojřádku do betonu v km 0,100 – 0,080
  • pokládka ŽB prefabrikátů stěn sedimentačních nádrží do betonu a dobetonávka stěn a dna nádrží
  • pokládka beton. příkopových žlabů do betonu, terénní úpravy příkopů
  • pokládka plast. rour DN 400 mm , obsyp a zásyp - propustky pod sjezdy č. 4, 3 a 2