10.6.2019 Dnešním dnem byly zahájeny práce na souvislé opravě silnice III/48314 ve Frýdlantu nad Ostravicí (ul. Pstružovská) a v Pstruží. Stavba je rozdělena na dvě etapy - I. etapa v km 2,180 – 2,976 a II. etapa v km 3,562 – 4,678,  v celkové délce 1912 km.

V rámci I. etapy bude provedeno frézování povrchu, lokální opravy trhlin a výměna obrusné asfaltové vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm.

Ve II. etapě bude provedeno frézování do tl. 50 mm, recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva tl. 150 mm, pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu ACP 16+ v tl. 50 mm a obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. Provedeným postupem opravy dojde k navýšení nivelety o 40 mm.

Součástí stavby bude výšková úprava stávajících vpustí a výšková úprava poklopů revizních šachet, šoupat a poklopů, úprava sjezdů a křižovatek. Bude zřízena krajnice včetně osazení směrových sloupků, zajištěna reprofilace příkop v určených místech a na závěr vodorovné dopravní značení.

Součástí je také oprava propustku ev.č. 48314-10P v km 2,642 v obci Pstruží.

Stavba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Termín ukončení prací je k 31.7.2019.

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky silnice č. III/48314 ve staničení obou etap (v km 2,180 – 2,976 a 3,562 – 4,678) na k.ú. Frýdlant n. O. a Pstruží.

Stanovená objížďka:

  1. Pro BUS - ve směru z Frýdlantu n. O. od ul. Hukvaldská po MK ev. č. 6a U dálnice, MK ev. č. 5a Okružní, vpravo na III/48425 ul. Hlavní a Žižkova, po II/483 ul. Frenštátská, vpravo na sil. III/48314 k Obecnímu úřadu Pstruží (točna pro BUS) a obráceně.
  2. Pro ostatní vozidla – od Frýdlantu n.O. po silnicích III/48416 nadjezd nad I/56, I/56 směr Čeladná, II/483 směr Čeladná a III/48314 směr Pstruží.

 Místo stavby