10.6.2019 Probíhají stavební práce v rámci stavby ,,Silnice II/465-rekonstrukce mostu ev.č. 465-004 za obcí Kyjovice“. Stávající most z r. 1921 je ve velmi špatném stavebně technickém stavu, má nevyhovující prostorové uspořádání a nedostatečný průtočný profil.

Stavba řeší náhradu stávajícího nevyhovujícího mostu mostem novým, včetně úpravy přiléhajících úseků silnice v délce cca 110 m a zpevnění břehů vodního toku v bezprostředním okolí mostu.

Stavba je financována z Mostního programu a bude dokončena do 30.11.2019.

Po dobu stavebních prací bude v bezprostřední blízkosti mostu uzavřena silnice II/465. Silniční provoz bude převeden na provizorní komunikaci s mostním provizoriem, zřízené podél stávajícího mostu vpravo. Doprava bude vedena obousměrně v jednom jízdním pruhu a bude řízena světelným signalizačním zařízením. V rámci dopravních opatření dojde rovněž po dobu stavby k přemístění autobusové zastávky „Kyjovice, mlýn“ o cca 40m ve směru Kyjovice. Provoz chodců bude umožněn po mostním provizoriu.

 

Místo stavby