6.6.2019 V současné době probíhají změny v organizaci dopravy v rámci prováděné stavby „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4“ .

Plánované práce a organizace dopravy v následujícím období společně s fotografiemi mapující aktuální stav výstavby.

  •  Od 3.6.2019 zahájení předčasného užívání západní části mostu a silnice vč. chodníku pro pěší (Úplná uzavírka ulice Výškovická pro individuální automobilovou dopravu v období 4.6 (0:00) – konec výstavby (předpoklad 06/2020)
  • Montáž ochranné konstrukce nad tratí ČD (přípravné práce pro demolici mostu)
  • Odstraňování konstrukčních vrstev vozovky a přípravné práce pro demolici východních mostů nad ul. Rudná a nad tratí ČD
  • Demontáž stožáru veřejného osvětlení na východní straně mostu
  • Demontáž trakčních stožáru na východní straně mostu

 

Organizace dopravy:

  • Úplná uzavírka ulice Rudná v období 7.6 (21:00) - 9.6. (18:00) = demolice východních mostu nad ul. Rudná
  • Úplná uzavírka železniční trati v období 15.6 (8:45-19:00) - 16.6. (8:45-14:00) = demolice východních mostu nad tratí ČD
  • Uzavírka trati DPO z důvodu budování nové proviz. trati 23.5 (6:00) - 3.6 (18:00)
  • Kyvadlové řízení provozu na ulici U výtopny = etapovitá částečná uzavírka až do konce výstavby