6.6.2019 Ukončení stavby je plánováno k 30.6.2019.   

Přehled plánovaných prací a fotografie mapující aktuální stav dokončující se výstavby této stavby. 

Aktuálně prováděné práce:

 • Dokončení pokládky obrub a přídlažby v trase nově budované komunikace vč. chodníku pro pěší a cyklotrasy
 • Provedená pokládka asfaltových vrstev a dlažby v místě cyklotrasy a chodníku pro pěší
 • Provedená pokládka penetračního makadamu v trase nově budované komunikace
 • Provádění pokládky asfaltových vrstev v nově vybudované trase komunikace
 • V termínu 22-23.6.2019  v čase 8.00 – 13.00 (sobota/neděle) bude probíhat za úplné uzavírky výměna stávajících asfaltových vrstev vozovky v úseku nově vybudované OK Mostní/Paskovská po křiž. s ul. Frýdecká. V případě nepřízně počasí je stanoven náhradní termín 29-30.6.2019.
 • Plánována pokládka štěrkodrti v trase nově zřízené cyklotrasy a chodníku pro pěší
 • Postupné dokončení výstavby protihlukové stěny
 • Osazování sloupu a výložníku veřejného osvětlení
 • Provádění přípravných prací pro instalaci bezpečnostních zařízení (zábradelní svodidla, zábradlí) na mostě přes Šídlovecký potok vč. provádění kamenné dlažby a terénních úprav pod mostem
 • Provádění přípravných prací pro instalaci bezpečnostních zařízení (zábradelní svodidla) u mostu přes ul. Domovskou, osazení sloupků PHS vč. provádění kamenné dlažby a terénních úprav pod mostem
 • Provádění přípravných prací pro instalaci bezpečnostních zařízení (zábradelní svodidla) u mostu přes potok Ščučí, osazení sloupků PHS vč. provádění kamenné dlažby a terénních úprav pod mostem
 • Dokončování výsadby izolační zeleně a postupné dokončování vegetačních úprav (trávní osivo, keře, stromy, popínavé rostliny).

 Fotodokumentace k nahlédnutí.