30.5.2019 Aktuálně prováděné práce na stavbě „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“.

  • Provedená pokládka obrusné vrstvy vozovky v místě pravého jízdního pruhu ve směru na Opavu
  • V termínu od 25.5.2019 převeden provoz do již opraveného pravého jízdního pruhu ve směru na Opavu a zahájení prací v levém jízdním pruhu
  • Provedení frézování povrchu komunikace v místě levého jízdního pruhu ve směru na Opavu
  • Demontáž a přípravné práce pro provedení výškové úpravy silničních obrub a přídlažby v úseku MK ul. Třebovická – křiž. s ul. 17.listopadu (levý jízdní pruh)
  • Dočišťování (broušení) svarů po odstranění plechových říms na vnitřních římsách mostu přes trať SŽDC
  • Probíhá vyčištění a tryskání vnitřních částí truhlíku ocelových nosníků
  • Probíhá tryskání vnějších ploch nosné konstrukce v kritických místech (klouby, nad opěrami, ložiska)
  • Provádění nových vnitřních betonových říms v předpolí mostu
  • Provádění úprav napojení přechodového kusu betonové svodidla na navazující Svinovské mosty
  • Postupné zahájení sanačních prací na spodní stavbě mostu (opěry, pilíře)

U mostu nad tratí SŽDC platí stále obousměrné omezení levých rychlých jízdních pruhů. Provoz je proto střídavě sveden do jednoho jízdního pruhu (pravého) v každém směru jízdy.

 Fotodokumentace k nahlédnutí.