30.5.2019 Aktuálně prováděné práce na stavbě „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Ostrava, ul. Orlovská“.

  • Provedení pokládky ložné a obrusné vrstvy vozovky v úseku křiž. ul. Betonářská – Kubínová ve směru na Rychvald
  • Provedení frézování povrchu a příprava pro recyklaci podkladních vrstev vozovky v dalším úseku stavby, a to mezi ul. Kubínová – Záblatská. V termínu od 28.5. – 20.6.2019 došlo proto  ke zjednosměrnění tohoto úseku stavby ve směru do Ostravy.

 

  • Provádění znovu osazení - výškové úpravy silničních obrub a přídlažby v úseku křiž. ul. Kubínová - Bohumínská ve směru na Ostravu
  • Provádění opravy - výměny silničního odvodnění komunikace v úseku křiž. ul. Kubínová - Bohumínská ve směru na Ostravu
  • Provádění obnovy nových konstrukčních vrstev vozovky v místě autobusových zálivů Na Liščině, Důl Heřmanice (příprava pro zřízení a betonáž CB krytu)
  • Zřízení a sanace čel propustku vč. nové ŽB monolitické šachty

 

Práce jsou i nadále koordinovány s požadavky na obsluhu a plánované investice Věznice Heřmanice a dalších dotčených subjektů v trase řešené komunikace.

 

Fotodokumentace k nahlédnutí.