30.5.2019 Průběh investiční stavby: "Rekonstrukce a modernizace silnice III/01129, ul. Pekařská" v Opavě ke dni 28.5.2019

 • kladení silničních betonových obrubníků do lože z betonu vpravo v km 0,020 – 0,000
 • kladení jednořádku ze žulových kostek 8/10 beton. lože, vč. spárování vpravo v km 0,020 – 0,000
 • odkop plochy a násyp ŠD, včetně zhutnění – vjezdy k nemovitostem vpravo v km 0,000 – 0,220
 • kladení beton. obrubníků – vjezdy k nemovitostem vpravo v km 0,000 – 0,220
 • terénní úpravy mimo komunikaci oboustranně v km 0,000 – 0,220

 

Předpoklad provedení prací do 4.6.2019:

 • odstranění přesypané konstrukční vrstvy ŠD do úrovně pro pokládku ACP, její srovnání a zhutnění
 • provedení SZZ dle schváleného KZP
 • aplikace infiltračního postřiku a pokládka vrstvy ACP 22+ v tl. 70 mm, včetně úpravy spár a spojů
 • aplikace spojovacího postřiku a pokládka vrstvy ACL 16+ v tl. 60 mm, včetně úpravy spár a spojů
 • aplikace spojovacího postřiku a pokládka vrstvy SMA 8S v tl. 40 mm, včetně úpravy spár a spojů
 • terénní úpravy mimo komunikaci oboustranně v km 0,000 – 0,220, ohumusování a osev trávním semenem
 • dokončovací práce – zpevnění vjezdů, úklid staveniště