28.5.2019 Byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice II/451 a II/452 v úseku délky 2347 m, a to od napojení účelové komunikace k ČOV ve Vrbně pod Pradědem po odbočku do Karlovic, kde se dělí silnice II/451 a II/452 ve směru na Světlou Horu.

Povrch vozovky vykazuje zejména poruchy obrusné vrstvy, jako jsou ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze, mozaikové až podélné rozvětvené trhliny, vysprávky, nepravidelné hrboly.

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajících vrstev vozovky v celkové tloušťce 180 mm a sanace lokálních poruch. V místech výrazných konstrukčních poruch bude provedena oprava okrajů vozovky v šířce 0,75 – 1,00 m. Následuje pokládka podkladní vrstvy krytu v tloušťce 70mm z asfaltové směsi ACP 22+, ložní vrstvy krytu v tloušťce 60mm z ACL 16+ a obrusné vrstvy v tloušťce 50mm z ACO 11+. Nedojde k navýšení nivelety. Budou zřízeny nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu, úprava všech napojení dalších komunikací a sjezdů, oprava funkce odvodnění tělesa.

Příslušenství silnic, jako jsou svislé dopravní značky, směrové sloupky a svodidla, budou upraveny a doplněny. Ve staničení km 2,530 - 2,680 v pravém jízdním pruhu a ve staničení km 2,740 - 2,800 v levém jízdním pruhu bude na nový povrch vozovky proveden červený protismykový nátěr. Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení.

Stavba je financována z rozpočtu SFDI.

Termín dokončení stavby je do 9.8.2019.

Oprava komunikace v řešeném úseku bude prováděna za částečné a úplné uzávěry.

V termínu od 17.6.2019 do 9.8.2019 bude provedena úplná uzávěra úseku mimo vozidel stavby, IZS a pravidelných autobusových linek, a to od křižovatky s místní komunikací ul. Dělnická v intravilánu Vrbna pod Pradědem (při zachování průjezdu křižovatkou) po křižovatku se silnicí II/452 nad obcí Karlovice (včetně celého prostoru křižovatky).

 

Nařízená objížďka:

  • Pro vozidla do 7,5 t - objížďka délky 30 km po silnicích II/452, II/453, II/445 přes Karlovice, Holčovice a Heřmanovice.
  • Pro vozidla nad 7,5 t – objížďka délky 73 km po silnicích II/451, I/45, III/45820, I/57, II/453, II/445 přes Karlovice, Širokou Nivu, Nové Heřminovy, Zátor, Krnov, Město Albrechtice, Holčovice a Heřmanovice.

S přesměrováním dopravy z Bruntálu do Vrbna pod Pradědem:

  • Vozidla do 3,5 t – po silnicích I/11, II/450, II/445 přes Staré Město, Rudnou pod Pradědem, Karlovu Studánku a Ludvíkov.
  • Vozidla do 7,5 t – po silnicích I/11, I/45, II/451, II/452, II/453 a II/445 přes Nové Heřminovy, Širokou Nivu, Karlovice, Holčovice a Heřmanovice.
  • Vozidla nad 7,5 t – po silnicích I/11, I/45, III/45820, I/57, II/453 a II/445 přes Nové Heřminovy, Zátor, Krnov, Město Albrechtice, Holčovice a Heřmanovice.

 

Řidičům děkujeme za trpělivost.