25.1.2019 Ve městě Klimkovice je připravena pro letošní rok přestavba průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Bude se jednat o  okružní křižovatku s vnějším průměrem 25,2 m a vnitřním průměrem (okraje asfaltové vozovky) je 15,2m. Střední ostrov okružní křižovatky bude lemován obrubou a bude mít průměr 10 m.

V průběhu realizace bude doprava vedena pouze vždy jednou polovinou křižovatky, přičemž v druhé polovině budou probíhat stavební práce.  Přestavbou této křižovatky na okružní dojde ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v oblasti křižovatky. Součástí přestavby bude i doplnění veřejného osvětlení pro lepší osvětlení přechodů pro pěší. Předpoklad termínu realizace je  03 -  08/2019. Na rekonstrukci křižovatky finančně přispívá i město Klimkovice.

Již v přípravě stavby se pracovalo s podmínkou zachování provozu na sil II/647 což s sebou nese nutné fázování postupu výstavby a v průběhu dne možný vznik kongescí. Žádáme tímto širokou dopravní veřejnost o pochopení a zvýšenou pozornost při průjezdu touto stavbou.