25.1.2019 V obci Krmelíně bude realizovaná přestavba průsečné křižovatky na okružní křižovatku. Okružní křižovatka bude mít asfaltový povrch o celkovém vnějším průměru 32 m se středovým betonovým pojížděným prstencem o šířce 2,5m. Šířka jízdního pruhu v okružní křižovatce má šířku 6,5m.

V případě úplné uzavírky bude objízdná trasa pro tranzitní dopravu vedena po silnici I/58 a dálnici D56. Pro místní osobní dopravu bude ze směru od silnice I/58 vedena po ulicích Kostelní, Školní a Benátská a ze směru od dálnice D56 po ulicích Záhumenní a Starodvorská. Na ulicích Paskovská, Bělská a Kostelní jsou navrženy provizorní zastávky autobusové dopravy. Během výstavby budou navrženy provizorní chodníky – tak, aby byly zachovány pěší trasy. V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby. V rámci této stavby bude vybudovaná nová kanalizace pro odvedení srážkových vod z vozovky a bude nově zatrubněn vodní tok Machůvka. Předpoklad termínu realizace 06 – 08/2019. Na rekonstrukci křižovatky finančně přispívá i obec Krmelín.