25.1.2019 V Petřvaldě u Nového Jičína bude postaven nový most přes řeku Lubinu. Z důvodů neuspokojivých výsledků statického posouzení musí být stávající mostní objekt celý odstraněn  a na jeho místě bude postaven nový třípolový most. Stavba bude probíhat v termínu 03 – 09/2019 a bude prováděna v úplné uzávěře. Silniční doprava bude regulována přechodným dopravním značením.

Obousměrná objízdná trasa bude vedena po stávajících komunikacích. Petřvald – silnice I/58 – Stará Ves nad Ondřejnicí – Košatka – Petřvaldík a zpět. Pěší a cyklisté mohou využít stávající lávky poblíž hřbitova (cca 200m od stávajícího mostu).