2.5.2018 Dnešním dnem bylo předáno staveniště pro realizaci stavby „Oprava povrchu silnice III/01137 ul. Písečná v Hlučíně". Jedná se o úsek silnice v délce 67 m ve staničení km 9,658-9,725, od odbočky ke kulturnímu domu po křižovatku se silnicí I/56.

Realizace této stavby je koordinována v návaznosti na probíhající stavbu úprav křižovatky a parkových ploch před kulturním domem v Hlučíně. Z tohoto důvodu je zahájení prací na opravě povrchu silnice III/01137 naplánováno na 7.5.2018.

V rámci stavby bude provedeno frézování asfaltových vrstev a pokládka ložné a obrusné vrstvy.

Termín dokončení stavby je do 31.5.2018.

Stavba je prováděna za úplné uzavírky, objízdná trasa je stanovena ve směru Bobrovníky – Hlučín vpravo po ul. J.Seiferta, dále odbočením vlevo po ul. Rovniny ke křižovatce se silnicí I/56 (ul. Ostravská), odbočením vlevo po ul. Ostravská směrem do centra Hlučína, dtto v opačném směru.