27.4.2018 Dne 2.5.2018 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci mostu ev. č. 46018-1 na silnici III/46018 vedoucí z obce Velké Heraltice směrem na Košetice a Svobodné Heřmanice. Stavební práce budou provedeny v termínu 2.5. - 29.8.2018. Stavba je financována z Mostního programu 2018.

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice III/46018 pro veškerý provoz, kromě pěších a cyklistů, mezi obcemi Velké Heraltice a Košetice.

Provoz pěších a cyklistů bude veden po provizorním chodníku a lávce v těsné blízkosti staveniště mostu.

Objízdná trasa bude vedena z obce Velké Heraltice po silnici I/11 do obce Malé Heraltice, zde odbočením vlevo na silnici III/46019 do obce Košetice, dtto v opačném směru.

Uzávěrou bude dotčena autobusová linka č.900260 dopravce TQM-holding, zastávka Košetice-kostel bude po dobu uzávěry zrušena a přemístěna na zastávku Košetice-náves.