2.5.2018 V období od 25.4. do 7.9.2018 probíhá rekonstrukce a modernizace silnice II/473 ve Frýdku – Místku. Celková délka stavby je 2,7 km, ve staničeních km 0,460-1,155 a 2,850-4,779, tj. od ul. 17. Listopadu po mimoúrovňovou větev D56 ve Frýdku – Místku a od křižovatky se silnicí III/48411 na ul. J. Opletala po křižovatku se silnicí II/477 na ul. Bruzovská.

Hlavním záměrem stavby je zvýšení únosnosti podkladových vrstev komunikace a obnova obrusných živičných vrstev. Stavba rovněž zahrnuje rekonstrukci mostu ev. č. 473-001 přes řeku Olešná, který je situován mimo rekonstruované úseky vozovky.

Investorem stavby je Moravskoslezský kraj, přičemž stavba je spolufinancována z evropských zdrojů.

Stavba probíhá za omezení provozu a úplných uzavírek komunikace:

Úplná uzavírka mostu ev. č. 473-001, v termínu 12.3. - 31.8.2018, objížďka je vedena po silnici II/473, silnici I/56 přes kruhový objezd na silnici I/48. V opačném směru je trasa vedena po silnici I/48, silnici I/56 přes kruhový objezd směr Tesco na účelovou komunikaci, místní komunikaci ul. Collo-louky, silnici II/473.

V termínu 24.04. - 31.08.2018 je v ul. J.Opletala, ul. Revoluční a ul. Bruzovská provoz převeden v protisměru systémem 1 + 1.