19.6.2024 Popis stavby: Předmětem opravy je sil. III/4746 ul. Dělnická, Havířov v úseku od světelné křižovatky s ul. U Skleníků po okružní křižovatku s ul. Vodní v délce 1 515 metrů a na silnici II/475 ul. Vodní od okružní křižovatky s ul. Dělnická po výjezd z ul. U Pošty v délce 408 m. Z důvodu organizace dopravy po dobu stavby a rozdílných nároků na rozsah prací v jednotlivých úsecích je stavba členěna na 3 úseky (etapy). V současné době probíhají práce na etapě č. 1 – úplná uzavírka ul. Vodní, Havířov.

 

Upřesnění k uzavírkám, dle postupu prací:

Momentálně probíhají práce na ul. Vodní za úplné uzavírky provozu (17.6. – 4.7. 2024). Objízdná trasa je ze směru od Horní Suché vedena po ul. U Pošty, kde je provoz řízen pomocí SSZ. Ze směru od Ostravy je objízdná trasa vedena po silnicích III/47210, I/59 a II/474. Autobusová doprava je vedena po ul. U Pošty v obou směrech.

 

Provedené práce (17.06.-18.06.2024)

  • montáž PDZ
  • odstranění citybloků
  • frézování komunikace 
  • čistění a reprofilace sil. příkopů

 

Plánované práce (18.06.-25.06.2024)

  • čistění vozovky
  • příprava na recyklaci podkladních vrstev
  • recyklace podkladních vrstev

 

 Termín ukončení prací: do 15.08.2024