19.4.2024 Provedené práce (11.06. - 18.6.2024)
- Práce na nezpevněných krajnicích ze štěrkodrti
- Rozprostření zeminy
- Práce na vtokových a výtokových čelech propustků
Plánované práce (18.06. - 25.6.2024)
- Dokončení prací na vtokových a výtokových čelech propustků
- V pátek 21.6.2024 proběhne přesun dopravního značení na druhý úsek stavby (od viaduktu po VOP) a proběhne odfrézování (10-35 mm) obrusné vrstvy asfaltu v tomto úseku