19.6.2024 Od předešlého KD č.2 provedeno:
PRÁCE V PRAVÉM JÍZDNÍM PRUHU
- dokončení pokládky ŽK 
- instalace indukčních smyček
- oprava a výšková úprava uličních vpustí a poklopů kanalizace 
- sanace trhlin (prořezání komůrek a zalití asfaltovou zálivkou, pokládka výztužného geokompozitu) 
- zahájení pokládky ložné AHV z ACL 16 S tl. 60 mm na aplikovaný spojovací postřik
 
Do termínu konání dalšího KD č.4 dne 25.6.2024 bude provedeno (předpoklad):
PRÁCE V PRAVÉM JÍZDNÍM PRUHU
- dokončení pokládky ložné AHV z ACL 16 S tl. 60 mm na aplikovaný spojovací postřik
- rektifikace šachetních poklopů a poklopů UV do finální nivelety komunikace
- pokládka obrusné AHV z SMA 8 NH tl. 40 mm na aplikovaný spojovací postřik
- přesun dopravního značení
 
PRÁCE V LEVÉM JÍZDNÍM PRUHU
- přesun dopravního značení
- odstraňování stávajícího jednořádku ze ŽK 
- zahájení pokládky dvojřádku ze ŽK (kostka na 2. řádek bude přivezena z deponie objednatelem)