28.8.2023 Provedené práce (15.8. 2023 - 24.8.2023)

  • Vrtání mikropilot na podpěrách mostu P2 a P3, dle nové RDS stavby mostu
  • Provedena cementová zálivka mikropilot na podpěře P3 dne 22.8.2023, injektáž cementovou směsi mikropilot dne 23.8.2028,  Reinjektáž cementovou směsi dnes 24.8.2023
  • Dokončení a osazení mikropilot na podpěře P2 , dnes bude zahájena zálivka cementovou směsi , od 25.8.2023 bude provedena injektáž mikropilot cementovou směsi, následně pak v sobotu reinjektáž mikropilot.
  • Provedeno spřažení původní opěry s novou opěrou OP4 , vázání betonářské výztuže a bednění základu

 

Plánované práce (24.8.2023 – 29.8.2023)

SO 201 -  Most ev.č. 478-008

  • Injektáž a reinjektáž mikropilot na podpěře P2 ( 25.8.2023 a 26.8.2023)
  • Provést navaření hlav na mikropilotách na podpěrách P2 a P3 ( 26 a 27.8.2023 )
  • Zahájení armování a bednění podpěr mostu P2 a P3 od 29.8.2023
  • Betonáž základu opěry OP4 dne 25.8.2023