28.8.2023 Provedené práce

SO 101 Silnice II/486

 • odkop po úroveň pláně
 • pláň zemního tělesa

SO 201 Most ev.č. 486-011 přes Dolnosklenovský potok

 • betonáž základů křídel
 • bednění, výztuž a betonáž dříků křídel vpravo
 • bednění a výztuž dříků křídel vlevo
 • izolace NK – probíhá

SO 202 Most ev.č. 486-012 přes Ondřejnici

 • výztuž říms a bednění říms
 • výkop pro pravé křídlo u OP1 a odkop přechodové oblasti OP1
 • přechodová oblast OP1
 • drenáž křídel a zdi OP4

SO 243 Opěrná zeď v km 0,070 vlevo

 • bourání říms

SO 245 Opěrná zeď v km 0,170 vpravo

 • zásypy

 

Plánované práce

 

SO 101 Silnice II/486

 • konstrukční vrstvy

SO 201 Most ev.č. 486-011 přes Dolnosklenovský potok

 • betonáž dříků křídel vlevo
 • izolace NK
 • zídka pod drenáž
 • zásypy

SO 202 Most ev.č. 486-012 přes Ondřejnici

 • výztuž říms a bednění říms
 • betonáž levé římsy
 • osazení dilatací
 • přechodová oblast OP1 a OP4
 • drenáž za OP1

SO 242 Opěrná zeď v km 0,030 vpravo

 • zásypy líce zdi