28.8.2023 Provedené práce

 SO 201 – Most ev.č. 01144-5

  • bednění čelní zdi a křídel
  • zásypy za opěrami a zdmi OP2
  • drenážní potrubí zdi OP2
  • těsnící fólie včetně ochrany geotextílií a pískem zdi u OP2

 

Plánované práce

 

SO 201 – Most ev.č. 01144-5

  • výztuž a bednění čelní zdi a křídel
  • zásypy za opěrami a zdmi OP2
  • drenážní potrubí OP2
  • těsnící fólie včetně ochrany geotextílií a pískem OP2