28.8.2023 Provedené práce (18.8.-24.8.2023)

SO 101  - Silnice III/44214 – rekonstrukce propustku v km 1,500 před obcí Dobeąov

 • armovaní čel propustku
 • vyrovnání betonových prefabrikátů

 

SO 201 –Most

 • Betonáž příčle rámu
 • Bednění a beton opěrné stěny

 

SO 202 –Most

 • Armování a betonáž příčle rámu
 • Zásyp základů

 

Plánované práce (24.8.-31.8.2023)

SO 101  - Silnice III/44214

 • bednění čel propustku, betonáž
 • podlití betonových prefabrikátů

 

SO 101  - Silnice III/44214 – rekonstrukce propustku v km 1,500 před obcí Dobe±ov

 

SO 201 –Most

 • Bednění a beton opěrné stěny dokončení
 • Izolace opěrných stěn

 

SO 202 –Most

 • Zásypy
 • Zásyp přechodových oblastí, drenáže

 

Termín dokončení dle SoD 100 dnů od předání staveni±tě tj. 13.9.2023