28.8.2023 Práce provedené od minulého KD:

Pokládka HAV v rozsahu 4. etapy dle ZDS. Dokončení krajnic. Čištění propustků v příkopech a dočištění lokálních nedodělků příkop.

 

Práce předpokládané do dalšího KD: 

Úpravy na propustcích. Úpravy sjezdů. Dokončovací práce na římsách SO 201 a 202. Příprava na osazení záchytného systému.

Zálivky v obrusné vrstvě v celém rozsahu stavby. Příprava pro dopravní značení a záchytný systém. Dokončovací práce. Úpravy sjezdů v Raškovicích.