28.8.2023  Jedná se o demolici stávajícího ŽB propustku a jeho nahrazení novým, tvořeným ocelovou rourou tlamového profilu výšky 1,05m a délky 13,045m. Práce do 3.9.2023 za úplné uzavírky silnice. K dnešnímu dni byla osazena samotná ocelová roura a probíhají hutněné obsypy. V příštím týdnu budou dokončeny obsypy a zásypy tak , aby od 3.9.2023 mohla být zrušena úplná uzavírka dle povolení.

  • Termín: 14.8.2023 – 13.10.2023