28.8.2023 Stavební práce realizuje cestmistrovství Vítkov. Práce by měly být realizovány v období od 10.7.2023 do 30.9.2023. Ve 34. týdnu bylo provedeno odláždění čela na výtoku z lomového kamene včetně dodávky a montáže kamenných obrub a byly zahájeny práce na odláždění čela vtoku z kamene. V dalších týdnech budou pokračovat práce na dokončení odláždění  čela na vtoku včetně kamenných obrub.

 Bude provedena krajnice z asfaltového recyklátu,  modelace svahů zemního silničního tělesa a modelace příkopu do potoka a provedení nových asfaltových vrstev v místě překopu vozovky.