28.8.2023 Provedené práce (17. 8. – 24. 8. 2023):

 • pokládka obrub KS3 a žulového jednořádku do bet. lože v úseku u sjezdu k ČS EuroOil
 • dynamické zkoušky na vrstvě kameniva u vybourané zastávky „Zoo Ostrava“ směr centrum města
 • provedení vrstvy KSC u vybourané zastávky „Zoo Ostrava“ směr centrum města
 • bednění, armování a vázání výztuže u vybourané zastávky „Zoo Ostrava“ směr centrum města
 • betonáž zastávky „Zoo Ostrava“ směr centrum města
 • zřízení přechodné zastávky „VŠ podnikání“ z recyklátu směr centrum města
 • výměna, usazení a pročištění dalších uličních vpustí v trase stavby

 

Plánované práce (24. 8. – 31. 8. 2023):

 • vybourání povrchu zastávky „VŠ podnikání“ směr centrum města
 • statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni a na vrstvě ŠD u vybourané zastávky „VŠ podnikání“ směr centrum města
 • provedení vrstvy ŠD u vybourané zastávky „VŠ podnikání“ směr centrum města
 • spuštění provozu na zastávku „VŠ podnikaní“ směr Zoo Ostrava
 • příprava a následná pokládka žulového jednořádku do bet. lože v úseku penzion Fermata – ul. Heřmanická
 • pokračování ve výměně, usazení a pročištění dalších uličních vpustí v trase stavby

 

Termín realizace stavby: 19. 6. 2023 – 17. 9. 2023 (90 dní)
S ohledem na nutnou koordinaci s opravou chodníků, výměnou sdělovacího vedení, vedení nízkého napětí a v neposlední řadě se zajištěním přístupu do Zoo Ostrava bude jednáno o prodloužení termínu stavby.

Organizace dopravy:

V současné době probíhají stavební práce za částečného omezení provozu na silnici formou pracovních míst (koordinace s budovaným chodníkem, výměnou sdělovacího vedení a vedení nízkého napětí).

V určité fázi výstavby (po letních prázdninách) si však práce spojené s pokládkou nových asfaltových vrstev vozovky vyžádají úplnou uzavírku silnice III/4721 ul. Michálkovická.

Celková doba a samotný režim uzavírky byl předmětem jednání se všemi dotčenými institucemi.

 

Termíny celoplošného frézování povrchu vozovky:

 1. úsek stavby (RBP – křižovatka s ul. Heřmanická):  sobota 16. 9. 2023 (bez výrazného dopravního omezení s usměrněním provozu pomocí regulovčíků s pomocí MP)
 2. úsek stavby a 3. úsek stavby (ul. Heřmanická – ČS EuroOil)  neděle 17. 9. 2023 (bez výrazného dopravního omezení s usměrněním provozu pomocí regulovčíků s pomocí MP)

 

Termíny pokládky asfaltových hutněných vrstev:

 1. úsek (RBP – křižovatka s ul. Heřmanická):sobota a neděle 23. a 24. 9. 2023 (úplná uzavírka tohoto úseku)
 2. úsek (křižovatka s ul. Heřmanická – parkoviště P2 u Zoo Ostrava): sobota a neděle 30. 9. a 1. 10. 2023 (úplná uzavírka tohoto úseku)
 3. úsek (parkoviště P2 u Zoo Ostrava – ČS EuroOil): sobota a neděle 7. a 8. 10. 2023 (úplná uzavírka tohoto úseku)

náhradní termín pokládky v případě nepříznivého počasí      sobota a neděle 14. a 15. 10. 2023 (úplná uzavírka tohoto úseku)