25.8.2023 Aktuální postup a plán prací do KD_08 (31.8.2023):                                                                                                                     

  • Je provedena demolice stávající mostní konstrukce
  • Je osazena NK
  • Je provedena izolace včetně drenáže odvodnění za opěrami
  • NK je částečně zasypána, vytažené pažení
  • Je provedena část dlažeb pod mostem
  • Dokončení zásypů NK, provedení aktivní zóny, konstrukčních vrstev komunikace včetně AHV
  • Osazení svodidel
  • Dlažby pod mostem
  • Uvedení mostu do předčasného užívání od 1. 9. 2023