25.8.2023 Provedené práce (18.8.-24.8.2023)

  • Pokládka LA
  • Armování, bednění a betonáž říms

Termín realizace stavby :  11.04.2023 – 08.09.2023