25.8.2023 Jedná se o rekonstrukci  propustků na silnici III/4632 Březová - Leskovec, kdy původní, zcela nebo částečně zanesené a nevyhovující propustky budou nahrazeny novými propustky se železobetonovými dílci, budou vybudovány nové vtokové a výtokové objekty, čela a bezpečnostní zařízení.

 

Provedené práce ( 18.8.2023 – 23.8.2023 )

 

Objekt SO 101, km 1,650

Betonáž čela na výtoku

Odbednění čela na výtoku

Zahájení prací na odláždění čel vtoku

 

Objekt SO 102, km 1,934

Bednění říms

Výztuž říms

Odláždění čel na výtoku

 

Plánované práce ( 24.8.2023 – 30.8.2023 )

 

Objekt SO 101, km 1,650

Bednění říms

Výztuž říms

Odláždění na vtoku a výtoku

 

Objekt SO 102, km 1,934

Betonáž říms

Odbednění říms

Zahájení prací na odláždění vtoku