25.8.2023 Dne 21.8.2023 byla zahájena stavba Souvislá oprava povrchu silnice III/47214 Orlová na ulicích Petra Cingra a Nádražní.

První etapa začala uzavírkou křižovatky ul. Petra Cingra a ul. Nádražní, která potrvá do neděle 3.9.2023.

 

Provedené a prováděné práce (21.8. – 22.8.2023)

  • Frézování povrchu celého úseku stavby
  • Odtěžení žulových kostek z podkladu silnice
  • Přípravy na výměnu uličních vpustí

 

Práce předpokládané do příštího KD (22.8.2023 - 29.8.2023)

  • Frézování povrchu celého úseku stavby
  • Ruční odbourávání nedofrézovaných částí vozovky
  • Přípravné práce (výměna ul. vpustí a poklopů, osazení silničních obrub, oprava žulového řádku)
  • Pokládka ACP