25.8.2023 V současné probíhají práce na II.etapě stavby (za úplné uzavírky silnice II/470H v obou směrech vč. nájezdových a sjezdových ramp ze sil. II/647 na mimoúrovňovou křižovatku se sil. II/470), v termínu 8.8. – 2.10. 2023.

 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Dokončeno frézování povrchu na II.etapě stavby (úsek mezi Dálnici a MÚK Mariánskohorská ve směru k ul. Mariánskohorská vč. sjezdových a výjezdových ramp ze sil. II/647 na mimoúrovňovou křižovatku se sil. II/470),  zbývá dokončit frézování na rampách s ul. Mariánskohorská

- Čištění dilatačních závěrů u všech mostů v trase řešené rekonstrukce

- Pokračující demontáž zádržného systému (příprava pro protikorozní ochranu)

- Tlakové čištění betonových a ocelových konstrukcí spodní stavby mostů ev.č. 470-001a.1 a 470-001a.2, společně se sanací betonových konstrukcí  (Most nad tratí SŽDC, s.o. a větví k MK v Nové Vsi)  

- Zahájena pokládka žulové přídlažby

 

Organizace dopravy:

V termínu od 8.8. 2023 došlo k úplné uzavírce silnice II/470H v obou směrech vč. uzavírky nájezdových a sjezdových ramp ze sil. II/647 na mimoúrovňovou křižovatku se sil. II/470. Zároveň došlo k uzavírce čtyřproudové komunikace Mariánskohorská mezi rampami mimoúrovňové okružní křižovatky. Náhradní trasa Mariánskohorské bude vedena rampami okružní křižovatky, kdy budou vozidla svedena za úsekem rekonstruovaných mostů.