25.8.2023 Provedené práce (16. 8. – 23. 8. 2023):

 • řezání a bourání asfaltu z důvodu výměny silničních obrubníků a zřízení bet. přídlažby
 • bourání starých bet. Žlabů
 • čištění rýhy po bourání starých bet. žlabů a odvoz odpadu na skládku
 • betonáž zastávky č. 2 „Stavebniny“ ve směru do centra obce
 • bednění, armování a vázání výztuže pro následnou betonáž základové patky (vč. osazení kari sítě pro stříkaný beton) opěrné zdi v km 0,625
 • betonáž základové patky opěrné zdi v km 0,625
 • bednění, armování a vázání výztuže pro následnou betonáž římsy na vtokové straně u propustku č. 1
 • armování a vázání výztuže pro následnou betonáž římsy na výtokové straně u propustku č. 3
 • bourání povrchu zastávky č. 3 „Plesenka“ ve směru na Martinov

 

Plánované práce (23.8. – 30. 8. 2023):

 • provedení konstrukčních vrstev zastávky č. 3 „Plesenka“ ve směru na Martinov (vrstva ŠD, hutnění, statická zatěžovací zkouška, vrstva KSC + hutnění)
 • pokračování v bourání asfaltu z důvodu výměny silničních obrubníků a zřízení bet. přídlažby
 • bednění, armování a vázání výztuže zastávky č. 3 „Plesenka“ ve směru na Martinov
 • betonáž zastávky č. 3 „Plesenka“ ve směru na Martinov
 • bednění, armování a vázání výztuže pro následnou betonáž římsy na výtokové straně u propustku č. 1
 • betonáž obou říms na propustku č. 1 a římsy na výtokové straně u propustku č. 3
 • provedení stříkaného betonu na opěrné zdi v km 0,625
 • bednění pro následnou betonáž římsy na opěrné zdi v km 0,625
 • bourání malé opěrné zídky u RD č. p. 22

 

Organizace dopravy:

Nyní probíhají stavební práce za úplného vyloučení provozu na silnici v úseku od začátku stavby po křižovatku s MK ul. Akátová. Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu je vedena obousměrně po silnici II/469 (ul. 17. listopadu) a místních komunikacích (ul. Průběžná, ul. Spojovací a ul. Karla Svobody). Objízdná trasa pro MHD je vedena taktéž obousměrně po místních komunikacích (ul. Vlnitá a ul. Karla Svobody). Kvůli stavby je přemístěna autobusová zastávky „Stavebniny“ z ul. 26. dubna na ul. Vlnitá, a to v obou směrech.

Dále je dopravní omezení ve formě pracovního místa od křižovatky s MK ul. Karla Svobody po silnici III/46614 ul. Dobroslavickou kvůli opravě opěrné zdi u domu č. p. 21 s využitím mobilního světelného signalizačního zařízení (provoz je v tomto úseku sveden do jednoho pruhu).

V určité fázi výstavby (po letních prázdninách) si však práce spojené s pokládkou nových asfaltových vrstev vozovky vyžádají kompletní dopravní uzavírku i v úseku od křižovatky s MK ul. Akátová po konec stavby opravované I. etapy silnice III/46613 ul. 26. dubna, a to včetně přesunu autobusových zastávek „Plesenka“. Celková doba a samotný režim uzavírky bude předmětem samostatných jednání se všemi dotčenými institucemi. Objízdné trasy kvůli provedení těchto stavebních prací tedy teprve budou projednány a dány všem na vědomí s dostatečným předstihem.