23.8.2023 Provedené práce (9.8.- 16.8.2023)
SO 201 – Most ev. č. 01151-1
- zásyp za OP2 a OP 1
- sanace a izolace OP2 a OP1
- dokončení montáže zábradlí
- provedení konstrukčních vrstev vozovky
- zahájení pokládky živice   OP2
- sanace spodní stavby
 
Plánované práce (16.8.-21.8.2023)
SO 201 – Most ev. č. 01151-1
- pokládka živice
- VDZ
- terénní úpravy
- sanace spodní stavby
- přejímka 18.8.2023