23.8.2023 Aktuální postup a plán prací do KD_07 (24.8.2023):                                                                                                                     

  • Je provedena demolice stávající mostní konstrukce
  • Jsou zhotoveny štětovnice a šikmé kotvy
  • Je provedeno provizorní zatrubnění toku
  • Je provedena betonová podkladní deska a osazena NK
  • Je provedena betonáž základových pasů a izolace částí spár mezi prefa. nosníky
  • NK je částečně zasypána, vytažené pažení
  • Je provedena část dlažeb pod mostem
  • Plán do dalšího KD: izolace NK, část zásypů mostu, dlažby pod mostem