21.8.2023 Dne 4.9.2023 bude zahájena stavba „Souvislá oprava povrchu silnice III/4686 Chotěbuz - Stanislavice, 2.etapa“, která si vyžádá  ú p l n o u  uzavírku silničního provozu.

Termín a organizace uzavírek:

V současné době probíhá odsouhlasení úplné uzavírky v termínu od 4.9.2023 do 30.9.2023 dojezd pro obyvatele do zaslepeného úseku bude umožněn ze strany od I/67 od centra obce. Podrobnosti jsou stále předmětem jednání, zejména minimalizace celkové doby uzavření a harmonogram prací.

Objízdná trasa bude vedena po silnicích I/11 a I/67.

Realizace opravy zahrnuje silnici III/4686 Chotěbuz, ulici Chotěbuzská, km   2,645 - 4,780 silničního staničení v délce 2 135 metrů. Ve vazbě na první etapu prací realizovanou v roce 2022. Úsek začíná cca 100 metrů za křižovatkou s MK Pod Zámkem a končí křižovatkou se silnicí I/11 u restaurace Na Vyrubané.

 

Technologie opravy zahrnuje odfrézování degenerovaného povrchu v tl. 30 mm, novou pokládku vrstev ACL 16+ tloušťky 60 mm a obrusnou vrstvu ACO 8+ tloušťky 30 mm. Stavbou dojde k zesílení konstrukčních vrstev o 60 mm. V rámci stavby budou zřízeny nové krajnice a položeno vodorovné značení.

 

Doba realizace je 50 dnů dle smlouvy.