21.8.2023 Provedené práce

SO 201 Most ev.č. 486-011 přes Dolnosklenovský potok

 • podlití a zmonolitnění prefabrikovaných dílů
 • bednění a výztuž základů křídel vlevo i vpravo

SO 202 Most ev.č. 486-012 přes Ondřejnici

 • kotvení pravé říms
 • výztuž, bednění a betonáž závěrné zídky OP4 a OP1
 • výztuž říms

SO 243 Opěrná zeď v km 0,070 vlevo

 • bourání říms

 

Plánované práce

SO 101 Silnice II/486

 • odkop po úroveň parapláně

SO 201 Most ev.č. 486-011 přes Dolnosklenovský potok

 • betonáž základů křídel
 • bednění, výztuž a betonáž dříků křídel
 • izolace NK

SO 202 Most ev.č. 486-012 přes Ondřejnici

 • výztuž říms a bednění říms
 • výkop pro pravé křídlo u OP1 a odkop přechodové oblasti OP1
 • přechodová oblast OP4

SO 243 Opěrná zeď v km 0,070 vlevo

 • bourání říms

SO 245 Opěrná zeď v km 0,170 vpravo

 • zásypy