21.8.2023 Provedené práce (10. 8. – 17. 8. 2023):

 • příprava a následná pokládka žulového jednořádku do bet. lože v úseku okolo parkoviště P2 a P3 u Zoo Ostrava a naproti VŠ podnikání
 • zřízení přechodné zastávky „Zoo Ostrava“ ve směru do centra města z recyklátu
 • bourání povrchu zastávky „Zoo Ostrava“ ve směru do centra města (pouze výměna CB krytu)
 • dokončena pokládka obrub KS3 a žulového jednořádku do bet. lože v úseku VŠ podnikání – ul. Stromovka
 • výměna, usazení a pročištění dalších uličních vpustí v trase stavby

 

Plánované práce (17. 8. – 24. 8. 2023):

 • pokládka obrub KS3 do bet. lože v úseku u ČS EuroOil
 • pokládka žulového jednořádku do bet. lože v úseku u ČS EuroOil
 • armování, vázání výztuže a bednění zastávky „Zoo Ostrava“ ve směru do centra města
 • betonáž zastávky „Zoo Ostrava“ ve směru do centra města
 • příprava na pokládku žulového jednořádku v dalších úsecích stavby
 • případná pokládka žulového jednořádku do bet. lože v dalších úsecích stavby
 • pokračování ve výměně, usazení a pročištění dalších uličních vpustí v trase stavby

 

Organizace dopravy:

V současné době probíhají stavební práce za částečného omezení provozu na silnici formou pracovních míst (koordinace s budovaným chodníkem, výměnou sdělovacího vedení a vedení nízkého napětí).

V určité fázi výstavby (po letních prázdninách) si však práce spojené s pokládkou nových asfaltových vrstev vozovky vyžádají úplnou uzavírku silnice III/4721 ul. Michálkovická.

Celková doba a samotný režim uzavírky byl předmětem jednání se všemi dotčenými institucemi.

 

Termíny pokládky asfaltových hutněných vrstev:

 1. úsek (RBP – křižovatka s ul. Heřmanická):                                              sobota a neděle 23. a 24. 9. 2023
 2. úsek (křižovatka s ul. Heřmanická – parkoviště P2 u Zoo Ostrava):            sobota a neděle 30. 9. a 1. 10. 2023
 3. úsek (parkoviště P2 u Zoo Ostrava – ČS EuroOil):                                    sobota a neděle 7. a 8. 10. 2023

náhradní termín pokládky v případě nepříznivého počasí                                     sobota a neděle 14. a 15. 10. 2023