21.8.2023 Provedené práce

SO 201 – Most ev.č. 01144-5

  • betonáž příčle
  • zásypy za OP2

 

Plánované práce

SO 201 – Most ev.č. 01144-5

 

  • výztuž a bednění poprsních zídek
  • zásypy za opěrami a zdmi
  • drenážní potrubí
  • těsnící fólie včetně ochrany geotextílií a pískem