27. 4.2023 Aktuálně prováděné a provedené práce:
- vrtání mikropilot + injektáž,
- zemní práce (příprava základové spáry).

Termín realizace stavby: 27. 3. 2023 – 25. 9. 2023 (26 týdnů)

Organizace dopravy:

V termínu od 11. 4. 2023 došlo k uzavření silnice III/46613 (ul. 26 dubna) v úseku od č. p. 83 až po č. p. 81 v k. ú. Stará Plesná s dobou trvání do 8. 10. 2023.