27.4.2023 V termínu od 9.3.2023 zahájena rekonstrukce vozovky na poslední etapě této stavby, a to v úseku to od křižovatky s ul. Tichá (silnice III/4739) po konec obce Václavovice/Káňovice, s plánovaným dokončení do 23.5.2023.

 Aktuálně prováděné a provedené práce:

 - Provedena recyklace za studena
 - Příprava pro plánované zahájení pokládky asfaltových vrstev vozovky v termínu od 27.4.2023
 - Dokončení hloubkové sanace okrajů vozovky a rozšíření nezpevněné krajnice vč. sjezdů
 - Dokončení zpevnění okraje vozovky (zřízení ocelových panelů/košů vč. zásypu)
 - Výstavba chodníku pro pěší mezi městem Šenov a obcí Václavovice – zásypy, pokládka výztužného geokompozitu, zřizování obrub
 - Výstavba opěrné zdi a následné rozšíření silnice ve směrovém oblouku v místní části u ulice Ve Forotě (betonáž OZ, vyvazování armatury pro římsu, bednění)
 - Provedena betonáž CB krytu autobusových zastávek
 - Oprava stávajícího chodníku pro pěší – pokládka obrub, pokládka zámkové dlažby (zajišťováno v koordinaci s obcí Václavovice)

   

Organizace dopravy:

V termínu od 9.3.2023 došlo k uzavření silnice na poslední etapě stavby (od křižovatky s ul. Tichá (silnice III/4739) po konec obce Václavovice s dobou trvání do 23.5.2023.