27.4.2023 Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná chystá v roce 2023 souvislou opravu povrchu silnice III/47216 ul. Polská, Karviná.  Jedná se o úsek dlouhý 1 805 m, který začíná v místě napojení ze silnice I/67 ul. tř. 17. listopadu a končí na Hraničním přechodu Karviná, Ráj II.

Účelem opravy je zesílení podkladu a zvýšení únosnosti vozovky.  V rámci stavby bude provedena také oprava povrchu točny sloužící k otáčení vozidel zimní údržby a autobusům MHD. Dále dojde k úpravě okružní křižovatky v místě křížení s ul. Ciolkovského a ul. Božkova. Ostrůvek okružní křižovatky bude oproti niveletě komunikace vyvýšen a opticky zvýrazněn. Vodorovné dopravní značení bude provedeno v plastu.

Předpokládaná doba výstavby je cca 4 měsíce, s předpokladem zahájení v červnu 2023. Termín bude upřesněn na základě projednání přechodného dopravního značení se zhotovitelem stavby.

Stavbou dojde k částečnému omezení provozu.  Předpokládá se, že v prvních fázích stavby dojde k částečné uzávěře vždy jednoho směru, což si vyžádá stanovení objízdných tras. V dalších fázích stavby bude provoz regulován pomocí světelného signalizačního zařízení a veden po polovinách komunikace.