27.4.2023 V termínu od 11.4.2023 zahájena výstavba s plánovaným dokončením 30.11.2023.

Aktuálně prováděné a provedené práce:

 - Rekonstrukce zastávek (zemní práce, násypy konstrukčních vrstev)
 - Výměna a zřízení silničních obrub (zemní práce)
 - Sanace okraje vozovky (zemní práce, rozfrézování, zásypy)
 - Rekonstrukce silničního odvodnění (zemní práce, výměna jednotlivých sestav uličních vpustí)
 - Rekonstrukce mostu 47811-3 nad silnici D56 (bourání vnitřní části říms, montáž ochranné konstrukce, vybourávání mostních závěrů)

   

Organizace dopravy:

V termínu od 11.4.2023 došlo k uzavření silnice III/47811 v úseku od křižovatky se sil. II/478 ul. Krmelínská až po křižovatku s ul. Hrabovská a most ev.č. 47811-3 (most přes D56).