26.4.2023 Provedené práce (11.4. - 18.4. 2023)

 SO 101 Silnice II/486

 • konstrukční vrstvy

 

SO 202 Most ev.č. 486-012 přes Ondřejnici

 • demontáž záporového pažení
 • bednění a výztuž pilířů P2 a P3
 • betonáž P3 a podložiskových bloků OP4
 • montáž skruže

 

SO 243 Opěrná zeď v km 0,070 vlevo

 • výztuž
 • bednění a betonáž základů DC1 a DC3

 

SO 451 Přeložka VO

 • převěsy vedení VO

 

 

Plánované práce (18.4. - 25.4.2023)

SO 101 Silnice II/486

 • konstrukční vrstvy

 

SO 202 Most ev.č. 486-012 přes Ondřejnici

 • odbednění pilířů P2 a P3
 • betonáž P2 a podložiskových bloků OP1
 • montáž skruže

SO 243 Opěrná zeď v km 0,070 vlevo

 • výztuž
 • betonáž základů DC2 a DC4
 • výztuž, bednění a betonáž dříku DC3

 

Termín dokončení dle SoD 600 dnů od předání staveniště tj. 5.11.2023