21.4.2023 Jedná se o souvislou opravu silnice III/01130 v průtahu města Opava v km 0,009 – 1,419 silničního provozního staničení. Začátek úseku je situován v křižovatce sil. III/01130 (ul. Vrchní) se sil. I/46 (ul. Ratibořská), konec úseku se nachází cca 110 m před křižovatkou sil. III/01130 (ul. Rolnická) s ul. U Mlýnka (směr Stříbrné jezero).

Termín realizace stavby: 7.4. – 16.5.2023

 

Do termínu konání KD provedeno:

- dokončení začištění okrajů vozovky po frézování živičného krytu, dtto okolo UV, poklopů a uzávěrů   IS ve vozovce

- čištění komunikace před pokládkou sanací, odvoz na skládku

- vybourání a zpětná pokládka kostkového jednořádku (dvojřádku) do betonového lože

- oprava a výšková úprava stávajících UV, kanalizačních poklopů a uzávěrů IS ve vozovce

- sanace obnažených podkladních vrstev na úseku č. 2 a 3. – ACO 8 v prům. tl. 3 cm

 

Do termínu konání dalšího KD dne 26.4.2023 bude provedeno (předpoklad):

- dokončení sanace obnažených podkladních vrstev na úseku č. 2 a 3 – ACO 8 v prům. tl. 3 cm

- dokončení zpětné pokládky kostkového jednořádku a dvojřádku do betonového lože

- výšková úprava stávajících UV, kanalizačních poklopů a uzávěrů IS ve vozovce

- čištění komunikace před pokládkou AHV, odvoz na skládku

- pokládka velkoplošných vysprávek ACO 11+ v tl. 40 mm a vysprávek ACL 16+ v tl. 50 mm

  na aplikované spoj. postřiky mezi úsekem 1. a 2. – levý jízdní pruh ve směru od sil. I/46

- pokládka ložné vrstvy ACL 16+ v tl. 70 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm na aplikované 

  spoj. postřiky v úsecích 1., 2. a 3. – levý jízdní pruh ve směru od sil. I/46

- frézování úseků 2. a 3. a velkoplošných vysprávek – pravý jízdní pruh ve směru od sil. I/46

- frézování velkoplošných vysprávek a lokálních vysprávek mezi úseky 2. a 3. ve směru od sil. I/46