4.11.2022 Práce provedené od předešlého KD č.15:

 • vytažení skruže spod NK
 • odbednění říms
 • pokládka obrubníků a dlažby zastávky směr Dolní Lutyně
 • násyp konstrukčních vrstev vozovky
 • pokládka asfaltového souvrství ½ směr Dolní Lutyně
 • montáž zábradlí

 

Práce předpokládané do dalšího KD:

 • Pokládka obrubníků a dlažby zastávky směr Věřnovice
 • Násyp konstrukčních vrstev vozovky
 • Pokládka asfaltového souvrství ½ směr Věřnovice
 • Odkop provizória
 • Dláždění koryta
 • Vytažení Larsen
 • Osazení přístřešku
 • Tmelení, nátěry
 • Kosmetické úpravy
 • Odvoz materiálu a zařízení staveniště

 

Zprovoznění mostu proběhlo 31.10.2022.