4.11.2022 Provedené práce

SO 202 - Most 486-012

  • bednění a betonáž P2
  • izolace a zásypy základů

SO 244 – Opěrná zeď

  • bednění a výztuž římsy

SO 151 -  Zajištění provozu

  • přemístění betonových svodidel z důvodu zajištění  zimní údržby

 

Plánované práce

SO 202 – Most 486-012

  • zídka pod drenáž
  • izolace a zásypy základů

SO 244 - Opěrná zeď

  • bednění, výztuž a betonáž římsy

SO 151 - Zajištění provozu

  • dosypání mezery mezi svodidlem a vozovkou z důvodu zajištění  zimní údržby